Doelstelling

Opvang- en revalidatie voor inheemse diersoorten die na genezing weer teruggaan naar de natuur

lees meer

Dier gevonden?

U heeft een dier gevonden, wat nu? Klik op de "lees meer knop" voor meer informatie per diersoort

lees meer

Donatie

Wilt u een donatie doen? Uw donatie is hard nodig! Wij gebruiken dit geld om de wilde inheemse dieren te verzorgen en weer gezond de natuur in te laten!

lees verder

Vereniging

Onze organisatie is een vereniging. Wilt u ons steunen word dan lid! Een lidmaatschap kan al vanaf €10,00 per jaar

lees verder

logo

Den Helder, 8 januari 2018

Wildopvang Den Helder gewaarborgd

Vogelasiel de Paddestoel, Stichting De Helderse Vallei en de gemeente Den Helder hebben de wil uitgesproken samen de opvang van wilde inheemse dieren in Den Helder te waarborgen en tegelijkertijd een kwaliteitsslag te maken.

De intentie is dat per 2019 de opvang van de wilde dieren, nu nog bij het Vogelasiel de Paddestoel, verhuist naar de locatie van De Helderse Vallei. De Stichting De Helderse Vallei zal dan ook deze taak gaan uitvoeren. Voordat het zover is worden eerst de mogelijkheden voor de nieuwe huisvesting onderzocht. Ook wordt meteen gekeken hoe dit kan bijdragen aan een verdere versterking van het recreatieknooppunt De Helderse Vallei.

Maandag 8 januari zijn de afspraken bekrachtigd met de ondertekening door wethouder Odd Wagner, bestuurslid Ilse Kootkar namens Vogelasiel de Paddestoel en directeur Katelijne van Spronsen namens Stichting De Helderse Vallei.

 

 


logo

                                                                                                                 Den Helder, 7 augustus 2017

Al gedurende haar hele bestaan kampt Vogelasiel de Paddestoel regelmatig met financiële, bestuurlijke en beheer problemen. Ook nu weer is de zorg om het voortbestaan van Vogelasiel de Paddestoel actueel.

De vraag van Ecomare om bij hen in dienst te treden met daarbij het gebrek aan zekerheid over haar baan als beheerder bij Vogelasiel de Paddestoel, heeft Jasmijn Hulleman doen besluiten om per 1 september in dienst te treden bij Ecomare. Dat betekent dat het Vogelasiel met ingang van 25 augustus al zonder beheerder zit. Inmiddels is ook duidelijk dat het uitgebreide takenpakket en de lange werktijden niet door slechts één beheerder zijn in te vullen. Een tweede beheerder, ook van belang als back-up tijdens ziekte en vakanties, is dus noodzakelijk maar financieel absoluut onhaalbaar.

Daarnaast is gebleken dat de oproep van het bestuur, voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers, richting leden maar ook richting bezoekers van de website, onbeantwoord is gebleven.

Het bestuur van Vogelasiel De Paddestoel is daarom al enige tijd terug gestart met gesprekken met de gemeente Den Helder en de Helderse Vallei over de mogelijkheid tot opgaan van het vogelasiel in de Helderse Vallei. Het bestuur laat zich bij deze besprekingen vanaf heden vertegenwoordigen door een werkgroep bestaande uit Ilse Kootkar, Henk Oude Nijhuis, Kees Riezebos en Ben Reiff. De rol van de werkgroep is adviserend en ondersteunend richting het bestuur. De formele verantwoordelijkheid en de besluitvorming voor Vogelasiel de Paddestoel liggen uiteraard bij het bestuur.

Hiermee denken wij dat onze doelstelling: Het overeind houden van de wildopvang in Den Helder, het beste toekomstperspectief heeft.

Omdat de tijd dringt en het op dit moment nog niet duidelijk is of een tijdelijke oplossing voor het invullen van de beheerderstaken kan worden gerealiseerd, is ook het tijdelijk sluiten van Vogelasiel de Paddestoel een optie. Uiteraard streven wij naar het vinden van die tijdelijke oplossing, één die wel verantwoord moet zijn (o.a. volgens de vergunning). Bij de optie tijdelijke sluiting zijn de gevolgen groot, allereerst voor de dieren die het betreffen, maar ook voor u als organisaties.

Binnen het bestuur is afgesproken dat half augustus de deadline is waarop het besluit wordt genomen om door te gaan met een tijdelijke oplossing (via de Helderse Vallei of anders), of tot een tijdelijke sluiting. Dat geeft partijen naar wij hopen nog voldoende gelegenheid om zaken te regelen. Zo zullen onder andere de dieren die op dat moment nog verzorgd worden bij de Paddestoel, elders moeten worden ondergebracht.

Voor wat betreft de communicatie is afgesproken dat Ben Reiff namens bestuur en werkroep de woordvoering zal doen. Zijn email adres: benvriendelijk@gmail.com telefonisch is hij te bereiken op: 0223628659 of 0628574591

Het Bestuur

________facebook      volgt u ons al?    twitter