Bestuur

Voorzitter Henk Post
Vice voorzitter Gerrit Balkema
Penningmeester Evelien Berreboom
Secretaris Evert Tolhuijs
 Beheerder Melanie Leijding
 Assistent-beheerder Janet Bontes