Vogels

RAAMSLACHTOFFERS
Volwassen vogels worden vaak gevonden nadat ze tegen een raam gevlogen zijn. Kijk goed of het zichtbare verwondingen heeft. Zie je geen verwondingen, leg het diertje dan op een veilige plek. Is die er buiten niet, doe hem dan in een doos, met een doek erover en zet hem op een rustige, donkere plek, bv. in de badkamer of in een schuurtje. Controleer na 1,5 uur, vaak kan het diertje dan weer uitgezet worden. Is het dier dan nog versuft, breng hem dan naar de opvang, in een doos, met een doek erover.

KAT OF HONDSLACHTOFFER
Is een vogel gewond, bv. door een honden- of kattenbeet, dan moet het dier zo snel mogelijk naar de opvang. De vogel heeft met spoed antibiotica nodig. Gebeurt dat niet binnen 6 uur, dan sterft het dier alsnog aan de verwondingen. Is het dier gewond door een aanrijding, ook dan is het het beste het dier zo snel mogelijk naar de opvang te brengen. Wij kijken dan, welke hulp we kunnen geven.

  • Zet het dier zo snel mogelijk in een doos (doe het met handschoenen aan of pak de vogel op in een handdoek)
  • Leg een handdoek over de doos, in het donker hebben ze minder last van stress en zijn de vogels minder bang
  • Geef nooit water of voer, het beestje wordt nog banger en kan zich verslikken!

GROTE VOLWASSEN VOGELS  ZOALS ROOFVOGELS, WATERVOGELS EN REIGERACHTIGEN
Ziet u grote volwassen vogels met een verwonding, of die nu veroorzaakt is door een aanrijding, een beet of een gevecht, handel NIET zelf, maar bel de dierenambulance. De vogels maken in hun gestreste toestand gebruik van alle middelen die ze hebben: snavels, klauwen of vleugels en kunnen de mensen die willen helpen lelijk verwonden.

Ook wanneer u een vogel ziet met een vislijn om bv. een poot, waarschuw de dierenambulance.

JONGE VOGELS
Wanneer een jonge vogel gevonden wordt, moet je een aantal zaken bekijken. Als de vogel geen veren heeft, is het een nestjong. Kijk of je het nest ziet, en of de ouders nog bij het nest komen. ZET HET JONG WEER IN HET NEST! De ouders zullen het jong weer verzorgen. Pak het jong het liefst op met handschoenen aan of met een washandje om je hand. Als de vogel wel veren heeft, is het een nestverlater. Vaak zitten jonge vogels een paar dagen op de grond, soms worden ze daar nog door de ouders gevoerd. Als er geen gevaar is, bijvoorbeeld een kat, mag hij lekker blijven zitten. Is er wel gevaar, zet de vogel dan op een veiliger plaats, bijvoorbeeld onder een heg, in een hanging basket of in een dakgoot. Als dit echt niet kan, mag u het vogeltje naar de opvang brengen. Doe het diertje in een doos met een doek erover – dan is het vogeltje minder bang en breng het naar de opvang.

Is de vogel gewond, bijvoorbeeld gepakt door een kat of aangereden, pak de vogel dan op. Gebruik handschoenen of een handdoek. Doe het dier in een doos met een doek erover, dan is het dier minder angstig en breng het dier zo snel mogelijk naar de juiste opvang.

We adviseren alleen jonge vogels naar de opvang te brengen als u zeker weet dat de oudervogel dood is, of als de jongen gewond zijn. U kunt ons ook altijd bellen voor advies.

Komen de ouders nog wel terug, als ik de vogel al heb aangeraak?
Vaak gelooft men dat de ouders niet meer terugkeren naar hun jongen, nadat ze door mensen zijn aangeraakt. Dit is absoluut niet waar!! Vogels kunnen slecht ruiken (uitgezonderd gieren) en zullen het dus niet erg vinden dat je de jongen hebt aangeraakt, maar maken zich wel druk al u te dicht bij hun jongen komt.

Uitvliegende jonge vogels.
In de lente ziet men vaak jonge vogels schaars bevederd op de grond onder een boom zitten en neemt men automatisch aan, dat het uit het nest gevallen is en geholpen moet worden. In dit stadium van de ontwikkeling van de vogels noemen we de jongen ‘uitvlieger’. Het is normaal dat zulke jongen uit het nest springen of vallen. De jonge vogels zijn nu in een stadium van de ‘vliegtraining’. De ouders voeden het jong constant op de grond totdat het in staat is te vliegen (duurt meestal enkele dagen). Tenzij gewond, moeten deze vogels met rust gelaten worden, op de plek waar ze zijn. Probeer uw kinderen, honden en katten uit hun buurt te houden, zodat de ouders kunnen doorgaan met het grootbrengen van hun jong.

Dreigt er gevaar van honden of katten?
Als u ziet dat een jonge vogel wordt bedreigd door een hond of kat, breng de vogel dan niet direct naar de opvang. Probeer liever het huisdier uit de buurt te houden, zolang de vogel er zit. Echter, wanneer de vogel al is aangevallen of beetgepakt en daardoor gewond is, dan is het wel van belang dat u het jong zo snel als mogelijk naar de opvang brengt.

Onthoud het volgende…..
Een jonge vogel heeft de beste overlevingskans, wanneer het grootgebracht wordt door zijn eigen ouders. Probeer altijd eerst het jong terug te plaatsen. Breng een jonge vogel alleen dan naar de opvang, wanneer er alles aan is gedaan om het met de ouders herenigen maar dit helaas niet gelukt is.

Probeer nooit zelf het jong groot te brengen! De kans op mislukken is groot en bovendien zijn de meeste vogels beschermd door de Flora- en Faunawet. Het is daarom verboden om wilde vogels in bezit te hebben!