Doelstelling

Doelstelling

Het doel van het vogelasiel is het bieden van opvang- en revalidatiemogelijkheden aan inheemse diersoorten, die tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zodat het dier na genezing weer teruggeplaatst kan worden in de natuur.

Daarnaast:

– Vullen wij een aantal dagbestedingen in voor mensen met een lichte verstandelijke
beperking.

– Verzorgen wij stageplaatsen voor het Clusius onderwijs.

– Geven wij voorlichting aan bezoekers van de opvang en aan scholen.