DWO

DWO jaarverslag 2019 (pdf 2mb)

DWO balansrekening (pdf 2,3 mb)

Dierenwelzijnsorganisaties (DWO)

In 2014 is de stichting DWO opgericht welke bestaat uit vertegenwoordigers van de drie organisaties, Vogelopvang De Paddestoel, Dierentehuis ‘t Schuthok en de Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon. Dit bestuur bestaat uit twee leden van iedere  organisatie, vanuit de Paddestoel zitten Ilse Kootkar en Henk Post in het DWO-bestuur.

Gemeentebestuur en politieke partijen hebben steeds aangedrongen op samenwerking van de dierenwelzijns organisaties en die is er momenteel dan ook. Het DWO behartigt de gezamenlijke belangen en heeft eind 2015 haar input geleverd voor de dierenwelzijns nota, die nog vastgesteld moet worden door de raad.

Eind 2015 kwam ook het bericht binnen dat de subsidie aanvraag van 10.000,– euro is toegekend en ook voor 2016 is een dergelijk bedrag voor het DWO gereserveerd.

De DWO heeft een gezamenlijke website waar ook de Paddestoel in participeert. Verder is één van de speerpunten het houden van een gezamelijke collecte die jaarlijks in mei gehouden wordt. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de deelnemende dierenorganisaties.

Wilt u helpen met collecteren, u bent natuurlijk van harte welkom.
Meer informatie en opgave: Walter Linden (mail)