Doelstelling

Opvang- en revalidatie voor inheemse diersoorten die na genezing weer teruggaan naar de natuur

lees meer

Dier gevonden?

U heeft een dier gevonden, wat nu? Klik op de "lees meer knop" voor meer informatie per diersoort

lees meer

Donatie

Wilt u een donatie doen? Uw donatie is hard nodig! Wij gebruiken dit geld om de wilde inheemse dieren te verzorgen en weer gezond de natuur in te laten!

lees verder

Vereniging

Onze organisatie is een vereniging. Wilt u ons steunen word dan lid! Een lidmaatschap kan al vanaf €10,00 per jaar

lees verder

14 april 2023

LET OP: Vogelasiel De Paddestoel weer open op tijdelijke locatie!

Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder is weer open op een andere, tijdelijke locatie.

Wilde dieren in nood kunnen gebracht worden naar Handelskade 10B of bel de dierenambulance.

12 augustus 2022

Vogelasiel De Paddestoel tijdelijk gesloten

Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder is per direct gesloten. Vrijdag 12 augustus is een tak door het dak gevallen. Daarbij is asbest vrijgekomen. Niemand raakte gewond, maar het asiel kan niet open voordat alle asbest is opgeruimd. Omdat de opvang in slechte staat verkeert en al jaren wacht op nieuwbouw heeft het bestuur besloten te stoppen met de opvang van dieren. “Hoe erg het ook is, het is klaar.”

Alle dieren zijn dezelfde avond nog veilig overgebracht naar andere opvangcentra.

We willen Wildopvang Krommenie, Wildopvang De Bonte Piet, Wildopvang De Fügelhelling, Dierenambulance Den Helder en Hollands Kroon en onze eigen vrijwilligers heel erg bedanken voor het opvangen, wegbrengen, ophalen en inpakken van al onze patiënten!18 maart 2020

LET OP: update omtrent Covid-19

Veel mensen vragen zich af hoe wij als wildopvang omgaan met de huidige omstandigheden en of zij nog een vogel mogen brengen of op bezoek mogen komen. Op dit moment hebben wij onze hekken gesloten voor al het bezoek. Onze (gezonde) vrijwilligers werken samen met het beheer hard om de aanwezige dieren te verzorgen en het centrum draaiende te houden. Wel is het natuurlijk mogelijk om een ziek of gewond dier bij ons te brengen, zij het volgens de contact-beperkende maatregelen van het RIVM. Eenieder die een dier komt brengen, hetzij de dierenambulance hetzij u zelf, komt niet bij ons naar binnen maar zal het dier aan het hek afleveren door bij aankomst ons telefoonnummer te bellen. De (assistent-)beheerder zal dan naar het hek toekomen om volgens gepaste voorzorgsmaatregelen het dier aan te nemen.

Heeft u een ziek of gewond wild dier en wilt u deze brengen? Bel dan bij aankomst het telefoonnummer 0223 – 620 586 tussen de openingstijden van 09:00 tot 17:00 (in de zomer tot 21:00 aanwezig). Komt u voor/na die tijd een dier brengen? Bel dan naar 06 – 57 07 25 75. Wij zijn 7 dagen per week geopend.

Mochten de omstandigheden het vereisen dan zullen wij ons beleid erop aanpassen en een update plaatsen op onze website. Hartelijk dank voor uw begrip! We hopen, net als jullie, op een snel herstel van onze samenleving!December 2019

Wildopvang definitief naar de Helderse Vallei

Den Helder – Het besluit is genomen… het Helderse gemeentebestuur heeft besloten dat er een nieuwe wildopvanglocatie komt bij De Helderse Vallei.

Al jaren kampt Vogelasiel De Paddestoel aan de Jan Verfailleweg in Den Helder met diverse problemen, zowel op financieel als op huisvestingsvlak. De opvang van wilde dieren in het sterk verouderde en vervallen gebouw lukte de afgelopen jaren alleen door de bijna onbegrensde inzet van medewerkers en vrijwilligers en belangeloze donaties van betrokken burgers en bedrijven.

Daarom traden het bestuur van het Vogelasiel en De Helderse Vallei in de zomer van 2017 met elkaar in gesprek over de mogelijkheid tot het integreren van het vogelasiel in Stichting De Helderse Vallei. De toegevoegde waarde voor de stad Den Helder werd onderkend: een professionele organisatie, die educatie over de leefomgeving van wilde dieren kan koppelen aan maatschappelijke betrokkenheid en die daarnaast kansen kan bieden aan onderwijs, recreatie en duurzaam bouwen. Deze meerwaarde werd ook door het gemeentebestuur gezien. Begin 2018 ondertekenden de drie partijen een intentieverklaring over het plan en begin 2019 werd de financiële dekking daarvan opgenomen in de kaderbegroting van de gemeente Den Helder.

Plan goedgekeurd
Na vele overleggen, het oplossen van diverse vraagstukken en het afstemmen van de randvoorwaarden, heeft het college van B&W op dinsdag 17 december het plan goedgekeurd om nieuwbouw voor de opvang te realiseren op het terrein van De Helderse Vallei.

De Helderse Vallei is trots op het vertrouwen van het bestuur van vogelasiel de Paddestoel en de gemeente Den Helder dat met dit besluit tot uiting komt. De komende periode zal het team van het duurzaamheidscentrum hard werken om de opvang van zieke en gewonde wilde vogels en zoogdieren in de gemeente Den Helder te gaan realiseren.

tekst Den Helder ActueelAlle jonge vogels die met de hand gevoerd werden eten intussen zelf of zijn weer vrijgelaten. Dit betekent dat wij ’s avonds niet meer standaard aanwezig zijn in de opvang.

Heeft u na 17.00 u een vraag of komt u een dier brengen? Neem dan contact met ons op via het mobiele nummer: 06 57 07 25 75.

Aan alle vrijwilligers die ons geholpen hebben deze drukke zomer: hartelijk dank! 😄🐥

 Wil jij ons team komen versterken?

Vogelasiel de Paddestoel is op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen in de dierverzorging.

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de verzorging van wilde dieren? Neem dan contact met ons op! Dit kan per mail, per telefoon of via een persoonlijk berichtje op Instagram of Facebook.

Om een idee te krijgen wat het vrijwilligerswerk zoal inhoudt: 
– Schoonmaken- en schoonhouden van de dierverblijven.
– Voer en water verstrekken aan de dieren.
– Schoonmaken- en schoonhouden van de ruimtes in de opvang. Denk hierbij aan de was, afwas, vegen, dweilen etc.
– Je ontvangt bezoekers en neemt de telefoon aan.
– Met de hand jonge vogels voeren.
– In overleg evt. extra taken uitvoeren zoals boodschappen doen, voerbestellingen ophalen, karton wegbrengen en meer.

Wat verwachten we van jou:
– Je bent minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar (08.45-12.00 u/ 13.00-17.00 u/ 19.00-21.00 u).
– Je bent bereid om eens in de 2 weken in het weekend een dienst te draaien.
– Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een hart voor dieren.
– Je hebt affiniteit met onze doelstellingen.
– Je kunt (na inwerkperiode) zelfstandig werken.

Wat krijg je ervoor terug:
– De kans om meer te leren over wilde vogels en zoogdieren én deze van dichtbij mee te maken.
– De kans om bij te dragen aan het herstel van wilde dieren, waarna ze weer vrijgelaten kunnen worden in de natuur.
– Een leuke en gezellige omgeving met een hecht team. Er wordt hard gewerkt maar er is ook zeker plaats voor gezelligheid.

info@vogelasieldepaddestoel.nl
0223 620 5868 januari 2018

Wildopvang Den Helder gewaarborgd

Vogelasiel de Paddestoel, Stichting De Helderse Vallei en de gemeente Den Helder hebben de wil uitgesproken samen de opvang van wilde inheemse dieren in Den Helder te waarborgen en tegelijkertijd een kwaliteitsslag te maken.

De intentie is dat per 2019 de opvang van de wilde dieren, nu nog bij het Vogelasiel de Paddestoel, verhuist naar de locatie van De Helderse Vallei. De Stichting De Helderse Vallei zal dan ook deze taak gaan uitvoeren. Voordat het zover is worden eerst de mogelijkheden voor de nieuwe huisvesting onderzocht. Ook wordt meteen gekeken hoe dit kan bijdragen aan een verdere versterking van het recreatieknooppunt De Helderse Vallei.

Maandag 8 januari zijn de afspraken bekrachtigd met de ondertekening door wethouder Odd Wagner, bestuurslid Ilse Kootkar namens Vogelasiel de Paddestoel en directeur Katelijne van Spronsen namens Stichting De Helderse Vallei.7 augustus 2017

De toekomst van de Paddestoel..

Al gedurende haar hele bestaan kampt Vogelasiel de Paddestoel regelmatig met financiële, bestuurlijke en beheer problemen. Ook nu weer is de zorg om het voortbestaan van Vogelasiel de Paddestoel actueel.

De vraag van Ecomare om bij hen in dienst te treden met daarbij het gebrek aan zekerheid over haar baan als beheerder bij Vogelasiel de Paddestoel, heeft Jasmijn Hulleman doen besluiten om per 1 september in dienst te treden bij Ecomare. Dat betekent dat het Vogelasiel met ingang van 25 augustus al zonder beheerder zit. Inmiddels is ook duidelijk dat het uitgebreide takenpakket en de lange werktijden niet door slechts één beheerder zijn in te vullen. Een tweede beheerder, ook van belang als back-up tijdens ziekte en vakanties, is dus noodzakelijk maar financieel absoluut onhaalbaar.

Daarnaast is gebleken dat de oproep van het bestuur, voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers, richting leden maar ook richting bezoekers van de website, onbeantwoord is gebleven.

Het bestuur van Vogelasiel De Paddestoel is daarom al enige tijd terug gestart met gesprekken met de gemeente Den Helder en de Helderse Vallei over de mogelijkheid tot opgaan van het vogelasiel in de Helderse Vallei. Het bestuur laat zich bij deze besprekingen vanaf heden vertegenwoordigen door een werkgroep bestaande uit Ilse Kootkar, Henk Oude Nijhuis, Kees Riezebos en Ben Reiff. De rol van de werkgroep is adviserend en ondersteunend richting het bestuur. De formele verantwoordelijkheid en de besluitvorming voor Vogelasiel de Paddestoel liggen uiteraard bij het bestuur.

Hiermee denken wij dat onze doelstelling: Het overeind houden van de wildopvang in Den Helder, het beste toekomstperspectief heeft.

Omdat de tijd dringt en het op dit moment nog niet duidelijk is of een tijdelijke oplossing voor het invullen van de beheerderstaken kan worden gerealiseerd, is ook het tijdelijk sluiten van Vogelasiel de Paddestoel een optie. Uiteraard streven wij naar het vinden van die tijdelijke oplossing, één die wel verantwoord moet zijn (o.a. volgens de vergunning). Bij de optie tijdelijke sluiting zijn de gevolgen groot, allereerst voor de dieren die het betreffen, maar ook voor u als organisaties.

Binnen het bestuur is afgesproken dat half augustus de deadline is waarop het besluit wordt genomen om door te gaan met een tijdelijke oplossing (via de Helderse Vallei of anders), of tot een tijdelijke sluiting. Dat geeft partijen naar wij hopen nog voldoende gelegenheid om zaken te regelen. Zo zullen onder andere de dieren die op dat moment nog verzorgd worden bij de Paddestoel, elders moeten worden ondergebracht.

Voor wat betreft de communicatie is afgesproken dat Ben Reiff namens bestuur en werkroep de woordvoering zal doen. Zijn email adres: benvriendelijk@gmail.com

Het Bestuur